Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Wat is de functie van een belfort?

Een belfort is het symbool bij uitstek van de onafhankelijkheid van een stad. Een belfort vervulde meerdere functies. De meest voorkomende was als uitkijkpost voor de stad, compleet met een toren waar de stadsklokken in hingen. Tegelijk was het een archief waar gemeenten hun belangrijkste documenten bewaarden. De klokken boven in de toren kondigden publieke bekendmakingen aan, waarschuwden bij gevaar, storm, brand en werden geluid bij feestelijkheden.

Wat is een lakenhal?

Een lakenhal (in Vlaanderen ook wel lakenhalle), eerder ook wel (ge)wanthuis of (ge)wandhuis en in het Latijn aangeduid als Domus Pannorum, is een gebouw dat zijn oorsprong kent in de middeleeuwen als handels- en stapelplaats voor het laken.

Bron: Wikipedia

Waarom een draak op het belfort?

Zowel op het Belfort van gent als van Ieper prijkt een draak. De draken beschermen de belforten en staan tevens symbool voor de vrijheid en de macht van de stad. De draak van Gent wordt al in de 1377 genoemd in de stadsrekeningen.Er zijn twee legendes over de herkomst. Over de draak van Ieper wordt al in 1331 melding gemaakt als een koperslager herstelwerkzaamheden uitvoert.

 

Is het Belfort van Sluis het enige Nederlandse Belfort?

Nee, het is wel het enige Nederlandse Belfort dat is opgenomen in de UNESCO Werelderfgoedlijst met 56 Belforten. Het andere Nederlandse belfort is de Wijnhuistoren in Zutphen. Daarnaast zijn er nog enkele Nederlandse klokkentorens die ook fungeren als symbool van burgerlijke macht en vrijheid. Dit zijn: het Stadhuis van Veere, het Stadhuis van Middelburg, het Stadhuis van Bolsward, de Waag in Alkmaar en de zeskantige Haagse toren.

 

Wat is het hoogste Belfort?

Het Belfort van Lille (Rijsel) is met 101 meter het hoogste Belfort.

Wat is het oudste Belfort?

Het oudste Belfort ter wereld is die van Poitier (1099). Het oudste Belfort van de UNESCO Werelderfgoedlijst is dat van Doornik (1192).

De drie recentste berichten

Bezoek Belfort van Dendermonde 2023

Bezoek Belfort van Dendermonde 2023

Bezoek Belfort van Dendermonde 2023 Het was Rein gelukt om contact te leggen met Patrick Segers, het diensthoofd Toerisme in Dendermonde en een afspraak te maken voor de bezichtiging van het Belfort. Niet alleen Patrick stond ons voor het Belfort en Stadhuis op te...